Úvod / Informácie / Formulár na odstúpenie od zmluvy v zákonnej 14 dňovej lehote
Tlačiť

Formulár na odstúpenie od zmluvy v zákonnej 14 dňovej lehote

Formulár na odstúpenie od zmluvy v zákonnej 14 dňovej lehote

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu: Lukáš Juračka, Jasenica 364, 018 17 Jasenica alebo e-mailom: info@panskyshop.sk. Alebo vyplnený formulár pošlite spolu s vráteným tovarom.   

Na tento účel použite vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete v prílohe pod týmto článkom. Prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (e-mailom).

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Po prevzatí tovaru ho máte možnosť rozbaliť a odskúšať. Avšak zodpovedáte za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Vo vzájomnej súvislosti s podmienkou uvedenou v predchádzajúcej vete je možné vrátiť len tovar, ktorý:

                    - je v pôvodnom stave
                    - obsahuje všetky pôvodné, originálne štítky a visačky
                    - nejaví známky používania a opotrebenia
                    - je neporušený a nepoškodený
                    - je kompletný 
                    - je v pôvodnom, nepoškodenom obale.